Tác giả: Đào ngọc Cường

THƯ GỬI CON GÁI!

Con gái yêu của ba chắc giờ này vẫn còn ngủ rất ngon đây. Một ngày con vất vả dạy sớm, trang điểm, di chuyển, dự thi và lại tự về nhà. Một mốc đáng nhớ trong cuộc đời con,…