Nếu có niềm tin không gì là không thể

Nếu có niềm tin không gì là không thể

admin

20/02/2016

Có rất nhiều người nói với tôi rằng không thể làm được gì đâu.Vì họ nói là muốn thế thay đổi và tiến bộ những thật tế khi làm sẽ nói mất thời gian,mệt người mà chẳng được gì…

Quả là có rất nhiều người làm trong ngành giáo dục có những suy nghĩ và tư duy quá thất vọng.Họ nói rằng làm mình có được gì đâu, dạy kỹ năng thì hay đấy nhưng bọn tôi chả được gì không may có chuyện gì xảy ra mang vạ..Tôi thấy rất ngạc nhiên là một lãnh đạo của một trường đã nói rằng giờ con tôi lớn rồi tôi chẳng cần học nên tôi cũng không việc gì phải tổ chức cho ai học làm gì cho mệt.Trường nào lãnh đạo có con nhỏ mới cần.Một người đứng đầu mà nói như vậy thử hỏi sao bây giờ học sinh hư nhiều vậy.Nên đừng trách học sinh mà tội nó, lỗi là tại người lớn đấy.Nhưng tôi tin là vẫn còn rất nhiều người đang có tâm huyết vói việc giáo dục kỹ năng sống.Tôi vẫn tin lãnh đạo sẽ có lúc phải nhìn lại, ngành giáo dục phải nhìn lại, cả xã hôi phải nhìn lại.Nếu không hy sinh thì các thế hệ sau sẽ không bao giờ tốt được.Tôi vẫn tin trong ngành giáo dục và hệ thống chính trị còn rất nhiều người đủ tâm huyết để vì thế hệ trẻ Việt Nam.
Tôi tin một ngày không thể không phải nói lời hối hận vì đã nói tôi không cần.Tôi tin một ngày họ sẽ tự nhìn lại và thấy hổ thẹn cho lương tâm.Rất mong những em học sinh được nhận những giá trị mà các em đáng được nhận.Đừng vì sự ích kỷ mà để cho học sinh thiệt thòi rồi đến khi hư thì lại kêu, đổ lỗi cho hết người này đến người kia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *