Trong ngành khoa học sinh trắc vân tay có LF (Falling Loop) có 1 tâm và 1 delta, có 1 đường gãy gần giống delta nhưng bản chất vẫn là Loop lai với Arch. Đây là một chủng vân tay hiếm nên rất ít người sở hữu nó, Chủng vân tay này chỉ chiếm đến […]

Ai đó đã từng nói rằng: cuộc đời là những chuyến đi. Và trên nẻo đường vạn dặm ấy, bạn gặp đủ ngọt bùi, cay đắng của đời người. 1. Không quan trọng bạn phạm bao nhiêu sai lầm, không quan trọng bạn bước đi chậm chạp đến đâu, bạn vẫn chiến thắng những kẻ […]

1 2 3 19